Autorizācija
0

RTU BEZPRECEDENTA RĪCĪBA RADĪJUSI NOPIETNUS ZAUDĒJUMUS NOZARES PĀRSTĀVJIEM

Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) rīcība, izsludinot sarunu procedūru par Zīmola komunikācijas stratēģiju un reklāmas materiālu izstrādes pakalpojumiem bez finansiāla seguma, reklāmas aģentūrām, kuras startēja konkursā, kopumā radījusi finansiālos zaudējumusno 60-80 000 eiro.Šis gadījums nedrīkst kļūt par praksi iepirkumu aizsegā saņemt bezmaksas profesionāļu radošos risinājumus,bezatbildīgi izmantojot pretendentu finanšu, laika un cilvēkresursus, informē Latvijas Reklāmas asociācija.

RTU konkurss, pēc vairāk nekā gada kopš tā izsludināšanas 2016. gada aprīlī, ir noslēdzies bez rezultātiem. Situāciju absurdu rada aspekts, ka gandrīz pusgadu RTU pārstāvji iepirkuma dalībniekiem nesniedza nekādu informāciju par rezultātu un tikai pēc Latvijas Reklāmas asociācijas uzstājīgiem lūgumiem sniegt informāciju par tā statusu, tika paziņots, ka “iepirkums noslēdzies bez rezultātiem”.Šis ir viens no spilgtākajiem gadījumiem, kas parāda, kaliela daļa no valsts un pašvaldību izsludinātajiem iepirkumiem reklāmas aģentūrām un masu medijiem tiek organizēti un vadīti neprofesionāli.

Turpina Latvijas Reklāmas asociācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Liepiņa: “Radošo profesiju iepirkumiem ir raksturīgs, ka tajos faktiski tiek izstrādāts jau gatavs produkts, tajā visbiežāk iekļaujot zīmola izpēti, radošo stratēģiju, taktiskos risinājumus un vizuālās skices, kā tas arī bija RTU gadījumā. Protams, ikviens pretendents uzņemas pilnu atbildību par resursiem, kas tiek ieguldīti piedāvājuma izstrādē, tomēr no pasūtītāja tiek sagaidīta profesionāla sadarbība un attieksme. Piemēram, savlaicīgi sniedzot atbildi par iepirkuma gaitu un rezultātiem, un realizējot konkursus ar pozitīvu rezultātu, nevis pārtraucot tos.”

Pēc gada paziņo, ka nauda tomēr nav!

RTU izsludinātās sarunu procedūras 1. kārtā startēja 17 Latvijā atzītas un profesionālas reklāmas aģentūras, savukārt uz 2. kārtu tika uzaicināti 11 pretendenti. Iepirkuma mērķim paredzētais budžets bija līdz 360 000 eiro, neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli. Pamatojot lēmumu pārtraukt iepirkumu bez rezultātiem, RTU norāda, ka ir veiktas būtiskas izmaiņas Komunikācijas un mārketinga departamenta budžeta sadalē, samazinot reklāmai un mārketingam paredzētos līdzekļus.

“Ir nepieņemama situācija, kad vispirms tiek izsludināts komplicēts iepirkums ar ļoti augstām prasībām, savukārt vēlāk konceptuāli tiek mainīti noteikumi par šim mērķim paredzēto finansējumu! Rodas pamatotas aizdomas par organizācijas spējām uzsākt un profesionāli līdz galam īstenot lielus un apjomīgus iepirkumus. Arī 2. kārtā izvēlēties 11 pretendentus ir neprofesionāla rīcība no iepirkuma sludinātāja puses.Tas ir neefektīvi, jo savstarpēji cīnās gandrīz visi Latvijas reklāmas tirgu pārstāvošie labākie uzņēmumi. Šāda veida atlase pēc būtības apstrīd 1. kārtas nepieciešamību. Rekomendējoši ir izvēlēties trīs fināla pretendentus,” uzskata B. Liepiņa.

Jāuzsver, ka neprofesionāli organizēti iepirkumi pretendentiem rada ievērojamus finansiālus zaudējumus – RTU gadījumā aģentūras koncentrēja resursus uz konkursu nelietderīgi, tā vietā, lai veltītu laiku savu klientu un citu veiksmīgu projektu realizācijai, kas nestu ienākumus. Jāatzīst, ka šāda pieredze nemotivē konkursos startēt nākotnē. Latvijas Reklāmas asociācija valsts un pašvaldību institūcijas aicina izvēlēties tādas iepirkuma procedūras un pretendentu atlases metodes, kas efektīvi ļauj vadīt un realizēt iepirkuma procesu līdz pozitīvam rezultātam. Tāpat rekomendējoši ir veikt priekšizpēti, kā arī konsultēties ar nozari vēl pirms iepirkumu izsludināšanas.

Papildus informācijai:

Baiba Liepiņa,
Latvijas Reklāmas asociācijas
valdes priekšsēdētāja
Mob. 29227234 

Komentāri
(Publiskajā pusē e-pasts publicēts netiks)