Autorizācija
0

Pārcelts apmācību sākšanās datums!

Mediju un mediju aģentūru darbinieku apmācību "Mūžu dzīvo mūžu mācies" sākšanās datums ir pārcelts. Turpmāka informācija sekos.

Komentāri
(Publiskajā pusē e-pasts publicēts netiks)