Autorizācija
0

No 1. jūlija bargāki sodi par Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma un Reklāmas likuma pārkāpumiem

Vakar stajās spēkā virkne grozījumu Reklāmas un negodīgas komercprakses aizlieguma likumos, kas paredz bargākus sodus par likumu neievērošanu. Aicinām biedrus iepazīties ar grozījumiem.

Komentāri
(Publiskajā pusē e-pasts publicēts netiks)