Autorizācija
0

Memorandu pret nereģistrētu sūtījumu ievietošanu pastkastītē parakstījuši 6 uzņēmumi

Memorandu pret nereģistrētu sūtījumu ievietošanu pastkastītē parakstījuši Latvijas 6 uzņēmumi, apņemoties pastkastītēs bez adresātu piekrišanas neievietot reklāmas materiālus un citus neadresētus sūtījumus.

Memorandu parakstīja Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija, Pasta komersantu biedrība, SIA “Rimi Latvija”, SIA “Maxima Latvija”, AS “Fitek”, SIA Poligrāfijas grupa „Mūkusala”, SIA “Arkolat” un SIA “Cenuklubs”.

Dokumenta parakstītāji ir apņēmušies ievērot pastkastīšu īpašnieku vēlmi nesaņemt neadresētos sūtījumus, ja tā ir izteikta, uzlīmējot uz pastkastītes vai nu vienota parauga informatīvo zīmi, vai arī cita izskata līdzvērtīga satura zīmi.

Tāpat paredzēts, ka reklāmdevēji nodrošinās iespēju pastkastītes īpašniekam saņemt vienota parauga informatīvo zīmi, kas izstrādāta sadarbībā ar Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņiem.

“Reklāmas sūtījumi lielai daļai iedzīvotāju kalpo kā palīgs racionālu lēmumu pieņemšanā. Tai pat laikā tirgotāji ļoti labi saprot, ka ne visi iedzīvotāji vēlas saņemot šos neadresētos sūtījumus, tāpēc šāda iniciatīva no pārtikas mazumtirgotāju skatu punkta ir veiksmīgs risinājums, kas respektē ikvienu patērētāju un apliecina uzņēmumu spēju pašorganizēties šādu jautājumu risināšanā” pauda Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis.

Dokumenta parakstīšana veicinās arī Pasta politikas pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam ietverto uzdevumu par pašregulācijas mehānisma izveidi neadresēto pasta sūtījumu jautājuma risināšanai.

Memorandu izstrādāja LDDK īpaši izveidota darba grupa, kurā strādāja uzņēmumu, darba devēju organizāciju un valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji.

Informācija par visiem uzņēmumiem un nozaru asociācijām, kuras ir apliecinājušas atbalstu memoranda principiem, kā arī vienota parauga informatīvās zīmes paraugs ir publiski pieejami Latvijas Darba devēju konfederācijas mājas lapā www.lddk.lv un Latvijas Tirgotāju asociācijas mājas lapā www.lta.lv.

Resurss: LDDK

Komentāri
(Publiskajā pusē e-pasts publicēts netiks)