Autorizācija
0

LRA Ētikas padomes viedoklis par "Pols" vides reklāmām

LRA Ētikas padome nesaskata tiešu Ētikas kodeksa pārkāpumu saldējuma “Pols” Reklāmās, tomēr Ētikas padome vēlas vērst reklāmas profesionāļu uzmanību uz to, ka tādu reklāmu, kas var veidot asociācijas ar kādu sabiedrībā zināmu personu un/vai šīs personas radošo darbu, izstrādāšanas gaitā, būtu jāvērtē ētikas jautājumi un jāpanāk, ka reklāmas ir cieņpilnas.

Attīstot idejas un izstrādājot risinājumus, radošajām komandām ir jāapzinās riski, saistot zīmolu ar sabiedrībā zināmu personu veidā, kas konkrētajai personai var nebūt ne vēlams, ne pieņemams, un šādi risinājumi būtu rūpīgi jāapdomā, izvērtējot tos primāri no personas un tās labuma perspektīvas. 

Pilns LRA Ētikas padomes viedokļa teksts atrodams šeit: https://www.lra.lv/lv/etikas-padome/

Baiba Liepiņa,

LRA Ētikas padomes priekšsēdētāja.

Komentāri
(Publiskajā pusē e-pasts publicēts netiks)