Autorizācija
0

Latvijas Reklāmas asociācija ievēl jaunu valdes locekli!

LRA biedru kopsapulcē, 11. februārī tika ievēlēta jauna valdes locekle - Kerli Gabriloviča (Lattelecom), kura Asociācijas valdē pārstāvēs interneta medijus. 

Apsveicam!

Komentāri
(Publiskajā pusē e-pasts publicēts netiks)