Autorizācija
0

Latvijas mediju reklāmas tirgus apjoms 2022. gadā - 84.4 miljoni eiro

Latvijas Reklāmas Asociācija (LRA) ir apkopojusi Latvijas mediju reklāmas tirgus datus par 2022. gadu. Salīdzinot ar 2021. gadu, reklāmas tirgus apjoms ir pieaudzis par 11.8%, sasniedzot 84.4 miljonus Eiro, beidzot pārsniedzot pirms Covid-19 pandēmijas gada - 2019. gada -  apjomu.

2022. gadu var raksturot kā Krievijas kara, negaidītu izmaiņu un sen nepieredzētas inflācijas gadu. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā gada vidējā inflācija pagājušajā gadā bija 17.3%. Šāds inflācijas līmenis un resursu izmaksu pieaugums kopā ar citiem apstākļiem, kas radās, ietekmēja mediju reklāmas cenas, tām ievērojami pieaugot.


2022. gads iesākās ar cerībām uz labu tirgus izaugsmes dinamiku, taču 24. februāris ar Krievijas uzsākto karu Ukrainā reklāmas tirgū ienesa negaidītas korekcijas. Kara pirmajās dienās reklāmdevējiem un to mediju aģentūrām nācās pārskatīt lēmumus par reklāmas izvietošanu internetā, lai nodrošinātu to, ka interneta reklāma netiek eksponēta lietotājiem, kad tie atver Krievijas propagandas saturu un tamlīdzīgas karu atbalstošas vietnes. Agrā pavasarī sekoja virkne Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) lēmumu, ar kuriem NEPLP aizliedza Latvijā raidīt visus Krievijā reģistrētos TV kanālus, rezultātā radās apstākļi, kuru ietekmē strauji samazinājās reklāmai pieejamo televīzijas kanālu skaits un raidlaiks. Faktiski televīzijas reklāmas tirgū dramatiski samazinājās arī konkurence televīzijas kanālu vidū. Attiecīgi, strauji samazinoties reklāmai pieejamo kanālu skaitam, bet saglabājoties augstam pieprasījumam, parādījās milzīgs televīzijas raidlaika deficīts, kā rezultātā  būtiski pieauga televīzijas reklāmas kontakta cena. Visu notikumu un apstākļu rezultātā televīzijas reklāmas segmentā ir vērojams minimāls pieaugums – 0,1%.


Ņemot vērā kara apstākļus, daudzi reklāmdevēji pārskatīja iepriekš plānotās kampaņas, kas bija ieplānotas krievvalodīgajos medijos, tādējādi samazinājās reklāmas apjomi krievvalodīgajā presē – žurnālos un laikrakstos. Lai arī žurnālu reklāmas segmenta apjoms kopumā ir samazinājies par 5%, bet laikrakstu – par 8.2%, vadošo latviski rakstošo žurnālu izdevniecību žurnālos bija vērojams reklāmas apjomu pieaugums 10%, savukārt dienas laikrakstu kategorijā pieaugums bija 15%.


Ja neskaita kino reklāmas pieaugumu par 138%, ko var izskaidrot ar atgūšanos pēc pandēmijas ietekmē aizvērtajiem kinoteātriem, kopumā vislielākais pieaugums ir bijis vides un radio reklāmas segmentiem- 34.9% un 33.6 attiecīgi.


Beidzoties pandēmijas sekām, bija gaidāms, ka 2022. gadā pieaugs pieprasījums pēc vides reklāmas, tāpēc 2021. gada beigās, kad bija skaidrs, ka 2022. gadā tradicionālai vides reklāmai Rīgā būs par 800 plaknēm mazāk, bija bažas par vides reklāmas nozares spēju apmierināt augsto pieprasījumu. Tai pat laikā piedāvājums auga tirgū sen gaidītajiem digitālajiem ekrāniem-  gan lielformāta, gan eurosize. Ņemot vērā vienlaikus augsto pieprasījumu un ievērojami  samazināto piedāvājumu klasiskajām plaknēm, kā arī apstākļus, ka reklāmdevēji jauno izaicinājumu dēļ meklēja veidus, kā sasniegt krievvalodīgo auditorijas, pieprasījums pēc vides reklāmas pieauga, jo īpaši Rīgā. Limitētā piedāvājuma dēļ pieauga vides reklāmas cenas un lielu pienesumu kopējā vides reklāmas tirgū deva jaunie- digitālie vides reklāmas nesēji,  ļaujot vides mediju segmentam augt par 34.9%.


Ņemot vērā televīzijas raidlaika deficītu no vienas puses, un nepieciešamību sasniegt Latvijas krievvalodīgo auditorijas no otras puses, daudzi reklāmdevēji pārorientēja savas kampaņas arī uz radio. Šajā mediju segmentā, pieaugot pieprasījumam un resursu cenām vienlaikus, pieauga radio reklāmas cenas. Radio reklāmas ienākumu pieaugums bija 33.6%.


Visi iepriekš aprakstītie apstākļi, it īpaši augstās energoresursu cenas, ietekmēja arī interneta reklāmu un cenas. Interneta reklāmas segments pieauga par 12.7%.

Dati ir pieejami šeit

Kontakti: Baiba Liepiņa, valdes priekšsēdētāja, Latvijas Reklāmas asociācija, baiba.liepina@lra.lv

Komentāri
(Publiskajā pusē e-pasts publicēts netiks)