Autorizācija
0

DISKUSIJA AR EP DEPUTĀTI M.LAURISTIN PAR EIROPAS DATU REFORMU

Š. g. 3. martā, Latvijas Reklāmas asociācija piedalījās Eiropas Parlamenta Informācijas biroja rīkotajā diskusijā par Datu aizsardzību ar Latvijas interešu grupas pārstāvjiem un EP deputāti Marju Lauristin. LRA diskusijā pārstāvēja Baiba Liepiņa. Diemžēl, esošajā situācijā, kad abi likumi gaida EP viedokli, diskusija bija vairāk formāla, kā lietderīga.

Latvijas Reklāmas asociācijas partneris Eiropas Komunikāciju aģentūru asociācija pārstāvēja nozares intereses "Industrijas koalīcijā par Datu aizsardzību", kas 3 gadus sadarbojās ar Eiropas Parlamentu risinot jauno Datu aizsardzības regulējumu jautājumus. "Industrijas koalīcija par Datu aizsardzību" (koalīcija) sastāv no 17 ietekmīgām asociācijām un starptautiskiem uzņēmumiem, kuru darbība cieši saistīti ar digitālo vidi. 

Galvenie jautājumi, kurus koalīcija ir adresējusi EP:

Jaunajam regulējumam ir jābūt skaidram, bet elastīgam, paredzot manevrēšanas iespējas tehnoloģiskām inovācijām, vienlaikus nodrošinot personu tiesības.

Jātiecas uz regulējumu, kas harmonizēts ES ietvaros , kam ir maz specifisku izņēmumu. Nozarēm, kurām nepieciešami speciāli datu aizsardzības instrumenti, arī tādi būtu paredzami.

Jāņem vērā, ka daudzi uzņēmumi darbojas globālos tirgos, tāpēc regulējumam jābūt tādam, lai nerastos pretrunas dažādās jurisdikcijās.

Svarīgi ir atzīt arī to, ka vārda brīvība, žurnālistikas brīvība un māklinieciskās izpausmes ir saistītas ar tiesībām izplatīt informāciju. 

Nozaru specifiskus jautājumus var risināt arī nozares labās prakses kodeksos / metodiskajos norādītjumos, ko attiecīgi varētu izstrādāt un apstiprināt datu aizsardzību uzraugošās institūcijas. 

“Pseidonīmie dati” – jāatzīst to nozīmīgums, jo tie sniedz vērtīgu informāciju, kaut arī nav tieši identificējams subjects.

Datu apstrāde bez identifikācijas – ja dati paši par sevi nedod iespēju subjektu identificēt, tad tam, kurš veic datu apstrādi nebajadzētu uzlikt par pienākumu iegūt papildus datus tiešai personas identifikācijai, kam vienīgais mērķis tiesību normu izpilde.

Jebkurām jaunā regulējuma prasībām ir jābūt samērīgām.

Tiesību normu piemērošanā jākoncentrējas uz sadarbību, veicienot atgriezenisko saiti starp normu pārkāpējiem un piemērotājiem, pirmos izglītojot, attiecīgi uzlabojot praksi . Sodi nedrīkstētu ieņemt primero lomu tiesību normu piemērošanā.

Atslēgas vārds regulas veiksmīgai ieviešanai ir "vienkāršība/ spēja to izprast" un spējas tehnoloģiski izpildīt izvirzītās prasības. 

Regula pieejama šeit

Direktīva pieejama šeit

Komentāri
(Publiskajā pusē e-pasts publicēts netiks)