Autorizācija
0

Šodien pēdējo dienu var kandidēt uz LRA valdes priekšsēdētāja amatu

Saskaņā ar Biedrība Latvijas Reklāmas asociācija (reģ. nr. LV40008006340, turpmāk LRA) Statūtiem tiek izsludināta iespēja kandidēt uz LRA valdes priekšsēdētāja amatu nākamajiem trim gadiem.

Pretendents var būt jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, bet nav LRA biedrs vai biedra pārstāvis.

Visi kandidāti tiek lūgt sūtīt savu pieteikumu kopā ar CV un motivācijas vēstuli, adresējot to LRA valdei līdz 31. martam, uz lra@lra.lv (norādot: valdes priekšsēdētāja kandidāts) vai uz biroju Veru iela 6, Rīgā, LV 1010.

 

Komentāri
(Publiskajā pusē e-pasts publicēts netiks)