Autorizācija

Statistika

Šai sadaļai ir 3 daļas: Latvijas mediju reklāmas tirgus apkopojuma dati, LRA mediju reklāmas datu apkopošanas noteikumi un citi dati.

Pirmajā daļā ievietoti visi ikgadējie Latvijas mediju reklāmas tirgus apkopojumi jau no 2001.gada, kopš 2008.gada ievērojot sadalījumu pa pusgadiem.

Otrajā daļā atrodama informācija par mediju reklāmas datu bāzi, tās darbības noteikumiem un priekšrocībām.

Daļā ''citi dati'' atrodami mediju un reklāmas aģentūru topi.

.