Autorizācija
  • Pirmdiena
  • Otrdiena
  • Trešdiena
  • Ceturtdiena
  • Piektdiena
  • Sestdiena
  • Svētdiena
  • Rīgas domes saistošo noteikumu nr. 77. grozījumu apspriešana
  • Starpministriju sanāksme par MK rīkojuma projektu „Grozījumi Pasta politikas pamatnostādnēs 2011.–2017. gadam”
  • LRA biedru kopsapulce