Autorizācija

Par LRA

Latvijas Reklāmas asociācija (LRA) ir sabiedriska organizācija, kurā ir apvienojušies reklāmdevēji, mediji un aģentūras. Asociācijas mērķis ir veicināt reklāmas nozares attīstību un aizstāvēt savu biedru intereses. Pateicoties tieši organizācijas biedriem un viņu ciešai līdzdarbībai, Latvijas Reklāmas asociācija pastāv jau vairāk nekā 30 gadus, un šajā laikā ir sasniegti nozīmīgi rezultāti.

Jau no asociācijas pirmsākumiem tās galvenais uzdevums ir bijis sakārtot reklāmas tirgu – uzlabojot reklāmas kvalitāti, veidojot pozitīvu reklāmas tēlu sabiedrībā un cīnoties pret nesamērīgu likumu normu izstrādi, kas ierobežotu reklāmu un tās izvietošanu medijos. LRA ir nozares balss valsts un pašvaldību institūcijās, sarunās ar komersantiem un citām organizācijām. 

LRA darbības 3 galvenie mērķi:

 • Vide, kas nodrošina biedru biznesa ilgtspēju.
 • LRA ir ērts instruments - platforma, kuras ietvaros un ar kuru risināt nozarē aktuālus jautājumus.
 • Izglītošana un attīstība.

Asociācijas darbības jomas:

 • Darbs ar normatīvajiem aktiem, ministrijām un institūcijām nozares interešu vārdā;
 • Darbs pie iepirkumu prakses uzlabošanas;
 • Latvijas Reklāmas profesionāļu ētikas kodeksa darbības uzturēšana un Ētikas padomes darbības nodrošināšana;
 • Labās iepirkumu prakses vadlīniju izstrāde un ieviešana;
 • EACA Mediju audita vadlīniju pārņemšana un ieviešana Latvijā;
 • Latvijas mediju reklāmas apjomu statistikas regulāra apkopošana;
 • Sadarbība ar līdzīgām organizācijām ārpus Latvijas;
 • Līdzdalība nozares profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanā;
 • Darbs Kultūras ministrijas Mediju konsultatīvajā padomē;
 • Dalība Latvijas Mediju ētikas padomē;

Latvijas Reklāmas asociācija ir LTRK  un EACA (European Association of Communications Agencies) biedrs.

AKTUĀLI AĢENTŪRĀM! AĢENTŪRAS LRA IETVAROS IR ARĪ EACA BIEDRI 

Biedrībā Latvijas Reklāmas asociācija uzņemtās aģentūras vienlaicīgi kļūst arī par EACA (European Association of Communications Agencies) pilntiesīgiem biedriem. EACA regulāri sniedz aktuālāko informāciju par dažādām ar nozari saistītām likumdošanas iniciatīvām Eiropā, kā arī organizē jauno reklāmas darbinieku online apmācību kursu, ko sastādījuši Eiropas labākie reklāmas un marketinga speciālisti. Pēc kursa apgūšanas iespējams kārtot eksāmenu un iegūt Eiropas atzītu sertifikātu EAC(European Advertising Certificate)Paralēli LRA biedru naudas maksai, stājoties Asociācijā, aģentūras apņemas maksāt EACA biedru naudas maksu. EACA biedra naudas maksa veidojas izdalot EACA rēķina summu ar Asociācijā esošo aģentūru skaitu. EACA biedru nauda 2023. gadā ir 120 EUR.