Autorizācija

Ētikas Padome

Ētikas padome ir Latvijas Reklāmas asociācijas veidota struktūrvienība, kura no juridiskā aspekta izvērtē reklāmu atbilstību Latvijas likumdošanai un ētikas normām. Tā savas kompetences robežās ienākušās sūdzības, galarezultātā dodot savu atzinumu.


Ētikas padomes sastāvs:

BAIBA LIEPIŅA

IEVA GOLDBERGA

KRISTĪNE KALNIŅA - ŪSELE

LINDA BĪRIŅA

VALDIS MELDERIS

VARIS LĀZO

ROLANDS TJARVEĒTIKAS PADOMES Atzinumi: