Autorizācija

LRA

Latvijas Reklāmas asociācija (LRA) ir sabiedriska organizācija, kurā ir apvienojušies reklāmdevēji, mediji un aģentūras. Asociācijas mērķis ir veicināt reklāmas nozares attīstību un aizstāvēt savu biedru intereses. Pateicoties tieši organizācijas biedriem un viņu ciešai līdzdarbībai, Latvijas Reklāmas asociācija pastāv jau 20 gadus, un šajā laikā ir sasniegti nozīmīgi rezultāti.

Jau no asociācijas pirmsākumiem tās galvenais uzdevums ir bijis sakārtot reklāmas tirgu – uzlabojot reklāmas kvalitāti, veidojot pozitīvu reklāmas tēlu sabiedrībā un cīnoties pret nesamērīgu likumu normu izstrādi, kas ierobežotu reklāmu un tās izvietošanu medijos.

Asociācijas panākumi un darbības jomas:

  • Reklāmas likuma izstrāde un aktīva dalība likumdošanas normu izveidē
  • Pašregulācijas sistēmas ieviešana
  • Ētikas kodeksa izstrāde, Ētikas padomes izveide
  • Labās prakses nolikuma izstrāde un ieviešana
  • Nozares statistikas datu regulāra apkopošana
  • Starptautiskā reklāmas festivāla Golden Hammer organizēšana
  • Sadarbība ar līdzīgām organizācijām ārpus Latvijas

Latvijas Reklāmas asociācija ir LDDK (Latvijas Darba devēju konfederācija) un EACA (European Association of Communications Agencies) biedrs.

 

AKTUĀLI AĢENTŪRĀM! AĢENTŪRAS LRA IETVAROS IR ARĪ EACA BIEDRI 

Biedrībā Latvijas Reklāmas asociācija uzņemtās aģentūras vienlaicīgi kļūst arī par EACA (European Association of Communications Agencies) pilntiesīgiem biedriem. EACA regulāri sniedz aktuālāko informāciju par dažādām ar nozari saistītām likumdošanas iniciatīvām Eiropā, kā arī organizē jauno reklāmas darbinieku online apmācību kursu, ko sastādījuši Eiropas labākie reklāmas un marketinga speciālisti. Pēc kursa apgūšanas iespējams kārtot eksāmenu un iegūt Eiropas atzītu sertifikātu EAC(European Advertising Certificate)Paralēli LRA biedru naudas maksai, stājoties Asociācijā, aģentūras apņemas maksāt EACA biedru naudas maksu. EACA biedra naudas maksa veidojas izdalot EACA rēķina summu ar Asociācijā esošo aģentūru skaitu. EACA biedru nauda 2015. gadā sastādīja 87,00 EUR.